Zespół

Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych

Zatrudniamy grupę ekspertów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie. 


 

Nasi pracownicy odznaczają się bardzo dużą wiedzą oraz doświadczeniem m.in. w zakresie: zarządzania, marketingu, handlu zagranicznego, innowacji i nowych technologii, planowania rozwoju lokalnego, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania, w tym szczególnie z funduszy pomocowych.

Przy realizacji zadań współpracujemy m.in. z:

- firmami komercyjnymi,
- organizacjami skupiającymi i działającymi na rzecz przedsiębiorców,
- samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi oraz jednostkami im podległymi,
- administracją rządową wszystkich szczebli,
- organizacjami sektora pozarządowego,
- instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi,
- jednostkami szkoleniowymi,
- europejskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi oraz rządowymi, a także organizacjami pozarządowymi,
- instytucjami finansującymi.