Przedmiot działalności

Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych

Prowadzenie projektów wspierających przedsiębiorczość to nasza specjalność.


Zajmujemy się:

a) Projektowaniem i realizacją przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych.
b) Doradztwem w zakresie tworzenia projektów pretendujących o wsparcie ze środków wspólnotowych m.in.: dla jednostek samorządu terytorialnego,      przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
c) Monitoringiem, ewaluacją i raportowaniem przedsięwzięć realizowanych ze środków pomocowych.
d) Świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w następujących dziedzinach specjalizacji:

    - innowacje i nowe technologie,
    - wprowadzanie przez przedsiębiorców produktów na nowe rynki zagraniczne,
    - tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw,
    - uczenie się przedsiębiorstw,
    - pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej i jednostek samorządu terytorialnego.

e) Konsultacjami oraz przygotowywaniem całościowych opracowań i dokumentów strategicznych dla potrzeb samorządów, firm komercyjnych i innych organizacji w zakresie planowania strategicznego.
f) popularyzowanie nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej, małej i średniej przedsiębiorczości powstania nowych miejsc pracy.
g) Badania rynku i opinii publicznej.
h) Projektowanie przedsięwzięć związanych z ekologią.